a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Av.Hakan Orhan
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
Av.Hakan ORHAN - Trabzon > Faaliyet Alanları  > Alacak Takip İşlemleri

Alacak Takip İşlemleri

İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ödememesi halinde, alacaklının, alacağını devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı işlemdir. İcra işlemleri, İcra İflas Kanunu ile düzenlenmiştir.

İcra takipleri ilamlı takip ve ilamsız takip olmak üzere ikiye ayrılır. İlamlı icra bir mahkeme kararına dayanılarak başlatılan icra işlemidir. İlamsız icra ise ortada bir mahkeme kararı bulunmaksızın para ve teminat alacaklarının tahsili için başlatılabilecek icra işlemidir. Kiralanan bir taşınmazın tahliyesi de icra müdürlüğünden ilamsız icra yolu ile istenebilir.

İlamlı İcra

Bir dava sonucunda, mahkemece verilen kararı gösteren resmi belgeye ilam, bu ilama dayalı olarak başlatılan icra takiplerine ise ilamlı icra adı verilir. İlamlı icra takibinin konusu para olabileceği gibi bir işin yapılması, bir malın teslimi ya da kiralanan taşınmazın  tahliyesi  de olabilir.

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takip (İlamsız İcra)

Alacağı kambiyo senetlerine bağlı olan alacaklı, alacak rehinle temin edilmiş olsa bile, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte bulunabilir. Kambiyo senetleri; poliçe, bono (emre muharrer senet) ve çektir.

Genel Haciz Yolu ile Takip (İlamsız İcra)

Alacak kambiyo senetlerine (çek, senet, poliçe), veya ilama dayanmıyorsa, alacaklının alacağı ipotek ya da rehinle de temin edilmemişse, yapılan takibe ilamsız takip denir.

print
0 Paylaşımlar
error: Kopyalama yapılamaz