a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Av.Hakan Orhan
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
Av.Hakan ORHAN - Trabzon > Davalar  > Kira Hukuku Davaları

Kira Hukuku Davaları

Kira hukuku, Borçlar hukukumuzun bir parçası olup, yeni borçlar kanunumuzda düzenlenmiştir.

Borçlar Kanununda Kira Sözleşmesi: Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Türk Borçlar Kanununun 299 vd. maddelerinde kira sözleşmesine ilişkin öncelikle genel hükümler düzenlenmiş, ardından ikinci ayrımda  konut ve çatılı  işyeri kiralarına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

TAHLİYE SEBEPLERİ

 • Konut ve İşyeri İhtiyacı Sebebiyle Tahliye
 • Yeni Malikin Konut veya İşyeri  Gereksinimi Sebebiyle Tahliye
 • Kiralananın yeniden inşa veya imarı sebebiyle tahliye
 • Kiracının Yazılı Tahliye Taahhüdü
 • İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye
 • Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Oturmaya Elverişli Konutunun Varlığı Sebebiyle Tahliye
 • Temerrüt Nedeniyle Tahliye
 • Sözleşmeye Aykırılık Nedeni ile Tahliye

HİZMET VERDİĞİMİZ KİRA SÖZLEŞMELERİ MESELELERİ

 • Tahliye Davaları
 • Kira Bedeli Tespit Davaları
 • Kira Alacaklarının Takibi ve tahsili
 • Kira Sözleşmelerini Hazırlanması
 • Kira Bedelinin Uyarlanması Davaları
print
0 Paylaşımlar
error: Kopyalama yapılamaz