a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Av.Hakan Orhan
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
Av.Hakan ORHAN - Trabzon > Davalar  > İş Mahkemesi Davaları

İş Mahkemesi Davaları

İş ve Sosyal Hukuku davaları aşağıda sıralanmıştır.

İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak Davaları
Sendika Kanunlarından Kaynaklanan Alacak Davaları
Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Alacak Davaları
Sendika Genel Kurul Kararının İptali
Grev Oylamasına İtiraz
Grevin Durdurulması
Hakem Tayini
Hakemin Reddi
İstirdat
Aylık Bağlamaya Esas Göstergenin Belirlenmesi
Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti
Bağ-Kur Tarafından Belirlenen Prime İtiraz
Hizmetlerin Birleştirilmesi Talebi
İstatistiğe İtiraz
İş Kolunun Tespiti
İşverence İşçi Aleyhine Açılan Alacak Davaları
İş Kazasının Niteliğinin Belirlenmesi Talebi
Kurum İşleminin İptali Talebi
Kurumca Sigortalıya Karşı Açılan Geri Alım Talebi
Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat Talebi
Sendika Aidatlarının İşverenden Tahsili Talebi
Sendika Temsilciliğinden Kaynaklı İşe İade ve Tazminat Talebi
Sendika Üyeliğinin Tespiti Talebi
Sendika Yetkisinin Tespiti Talebi
Sendika Yönetim Kurulu Kararına İtiraz  Talebi
Sendikanın Kapatılması Talebi
Sendikaya Kayyum Tayini Talebi
Sigortalı Murislerinin Hak Sahipliğinin Belirlenmesi Talebi
Sigortalının Aylığa Hak Sahipliğinin Belirlenmesi Talebi
SSK’ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Oranına İtiraz
SSK’ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Tutarına İtiraz
Sürekli İş Göremezliğin Belirlenmesi Talebi
Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Edaya İtiraz
Yurt Dışı Hizmetlerin Belirlenmesi Talebi
İşçiye verilen Disiplin Cezasının İptali
İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılmasına İtiraz
İşyeri Değiştirilmesi Kararının İptali
İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davaları
Sosyal Güvenlik Hukuku Kaynaklı İtirazın İptali Davaları
Lokavtın Durdurulması
İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Menfi Tespit Davaları
Sendika Faaliyetinin Durdurulması Talebi
Sendika Yönetim Kurulunun İşten El Çektirilmesi Talebi
Yabancı İş Hukuku Kararlarının Tanıma ve Tenfizi
Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davaları
Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat Davaları
İş Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davaları
İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davaları
İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Tazminat Davaları
Meslek Hastalığından Kaynaklanan Tazminat Davaları
Rücuen Tazminat Tazminat Davaları
Sendika Kanunlarından Kaynaklanan Tazminat Davaları
İşe İade Talebi
Sendika Kanunlarından Kaynaklanan Tespit Davaları
Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları
Toplu İş Görüşmesi Grev ve Lokavt Kanunundan Kaynaklı
Toplu İş Uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu Atanması
Yargılanmanın Yenilenmesi
3.Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit

print
0 Paylaşımlar
error: Kopyalama yapılamaz