a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Av.Hakan Orhan
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
Av.Hakan ORHAN - Trabzon > Aile Hukuku  > Mal Paylaşımı Davaları

Mal Paylaşımı Davaları

Mal rejimi tasfiyesinden doğan alacak davaları:

Türk Medeni Kanunu’na göre, eşler arasında evlilik öncesi sözleşme yapılmamış veya yasal mal rejimi dışındaki bir mal rejimi benimsenmemişse kanun gereği Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi hükümleri geçerlidir.

Evlilik birliği herhangi bir nedenle (ölüm, boşanma vb.) sona erdiğinde mal rejimi de sona erer.

Mal paylaşımı davalarının görülebilmesi için, evlilik birliğinin sona ermesi (yani boşanma kararının kesinleşmesi) gerekir. Boşanma davasının devam ettiği (derdest olduğu) sırada açılan mal paylaşımına ilişkin davalarda boşanma davasının sonucu beklenir.

4721 sayılı yeni Medeni Kanun’un yürürlük tarihi olan 01.01.2002 tarihinden itibaren “Edinilmiş Mallara Katılma” rejimi yasal mal rejimi haline gelmiştir.

01.01.2002 tarihine kadar evlilik birliği içinde edinilmiş mallara ilişkin olarak yasal mal rejimi olan “Mal Ayrılığı” uygulanacaktır. Bu dönemde edinilmiş mallarla ilgili olarak taraflar birbirine karşı “Katkı Payı Alacağı” davası açabilir.

01.01.2002 tarihinden sonra edinilmiş mallara katılma rejimi geçerli olduğundan bu dönemde edinilen mal varlığı haklarının tasfiyesine ilişkin taraflar birbirine karşı “Değer Artış Payı” veya “Artık Değere Katılma” alacağı talepli olarak dava açabilirler.

Evlilik birliği içinde edinilen mallarda  eşler eşit hakka sahiptir. Evlilik birliği içinde edinilen mallara eşlerden biri ayrıca esaslı bir katkıda bulunmuşsa ve katkısı karşılıksız kalmışsa Değer Artış Payı alacağı için dava açabilecektir.

print
0 Paylaşımlar
error: Kopyalama yapılamaz