a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Av.Hakan Orhan
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
Av.Hakan ORHAN - Trabzon > Davalar  > Komşuluk Hukuku Davaları

Komşuluk Hukuku Davaları

Komşuluk hukuku, Türk Medeni Kanununa göre, birbirine komşu olan taşınmaz maliklerinin birbirine karşı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk kuralları bütünüdür.”

Komşuluk hukuku kurallarının bir bölümü özel hukuk, bir bölümü de kamu hukuku alanına girmektedir. Özel hukuk alanındaki komşuluk hukuku kuralları hemen bütünüyle Türk Medeni Kanunu’nun ayni haklar bölümünde yer almaktadır.

Komşuluk Hukuku gereğince yükümlülükler üç başlık altında toplanır.

1) Mülkiyet hakkından doğan bazı yetkileri kullanmama yükümlülüğü,

2) Katlanma yükümlülüğü,

3) Bazı edimlerde bulunma yükümlülüğü.

Kamu hukuku alanındaki komşuluk huku­ku kuralları büyük ölçüde idare hukuku mevzuatında öngörülmüştür. Bunlardan en önemlileri Çevre Kanunu ve İmar Kanunu’ dur.

print
0 Paylaşımlar
error: Kopyalama yapılamaz