a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Av.Hakan Orhan
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
Av.Hakan ORHAN - Trabzon > Davalar  > Kadastro Mahkemesi Davaları

Kadastro Mahkemesi Davaları

Kadastro Mahkemesinde Görülen Davalar

Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin)
Kamulaştırma Davaları
Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil)
Kamulaştırma (Hasat Edilmemiş Ürün Bedelinin Tahsili İstemli)
Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi)
Kamulaştırma (Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemli)
Kamulaştırma (Taşınmazın Geri Alınması İstemli)
Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli)
Kamulaştırma (Vazgeçme Nedeniyle Bedel İadesi İstemli)
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar
Orman Davaları
Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Elatmanın Önlenmesi İstemli)
Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli)
Tanıma ve Tenfiz
Tazminat (Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan)
Zilyetliğin Tespiti ve Korunması (Orman Niteliğini Yitiren Taşınmazlarla İlgili)

print
0 Paylaşımlar
error: Kopyalama yapılamaz