a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Av.Hakan Orhan
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
Av.Hakan ORHAN - Trabzon > Davalar  > Fikri ve Sınai Haklar Davaları

Fikri ve Sınai Haklar Davaları

Fikrî mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan fikrî emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır.Fikrî mülkiyet hukuku, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır.

Telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğar. Koruma, eserin kamuya sunuluşu ile kendiliğinden sağlanmaktadır. Bunun için bildirim ya da tescil gibi bir prosedüre ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınai mülkiyet haklarında ise korumanın sağlanması için, ilgili buluşun, tasarımın, markanın vs. tescil ettirilmesi gerekmektedir.

HİZMET VERDİĞİMİZ FİKRİ VE SINAİ HAKLAR DAVALARI

 • Marka davaları
 • Patent Davaları
 • Eser sahibinin tespiti davası,
 • Saldırının Men’i  davaları
 • Tecavüzün Ref’i davaları,
 • Manevi Haklara Tecavüzden Doğan Ceza Davaları
 • Mali Haklara Tecavüzden Doğan Ceza Davaları
 • Bağlantılı Haklara Tecavüzden Doğan Ceza Davaları
 • Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketlerinden doğan Ceza Davaları
 • Bağlantılı Hakların korunmasına ilişkin tedbirler
 • Fikri Haklara ilişkin tazminat davaları
 • Mali Hakların Korunmasına ilişkin tedbirler
 • Mali Haklara tecavüze ilişkin olan tazminat davaları
 • Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı açılan davaları,
 • Taklit ürünlerle ilgili el koyma ve toplatma davaları,
 • Taklit markalı malları gümrüklerde el konulması işlemleri,
 • Tasarıma tecavüzün durdurulması
 • Taklit tecavüzden doğan tazminat davaları,
 • Tasarımların benzerliği sebebiyle haksız rekabet davaları,
 • Tasarım iptali davaları, hükümsüzlük davaları,
print
0 Paylaşımlar

Etiketler:

error: Kopyalama yapılamaz