a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Av.Hakan Orhan
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
Av.Hakan ORHAN - Trabzon > Davalar  > El Atmanın Önlenmesi ve Ecr-i Misil Davası

El Atmanın Önlenmesi ve Ecr-i Misil Davası

Bir taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını kullanmasının önüne geçilmesine el atma (müdahale) denir. Bu durumun sona erdirilmesi için taşınmaz maliki tarafından açılan davaya El atmanın önlenmesi davası (müdahalenin men’i) davası denir.

El atmanın önlenmesi davasının konusu çok geniş kapsamlıdır. Malikin rızası dışında yapılan tüm müdahaleler bu davanın konusu sayılabilir. Devlet organları tarafından yapılan fiili ve hukuki el atmalarda KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA söz konusu olur.

El atma durumunda mülkiyet hakkının kullanılmasına engel olunmaktadır. Bu gibi durumlarda malikin tazminat talep etme hakkı mevcuttur. El atma nedeni ile bir kimse maddi ve manevi zarara uğruyor ise bunun tazmin edilmesini davalı taraftan isteyebilecektir. Haksız müdahale ile müdahalede bulunan kişi, dava konusu taşınmaz üzerinden kendisine bir fayda sağlamaktadır. Oysa mülkiyet hakkı gereğince taşınmaz üzerinden yarar sağlama yetkisi yalnızca malike aittir. Malikin sahip olduğu hak, ancak kendi rızası ile bir başkasına devredilebilir. Malikin rızası yok ise haksız el atma söz konusu olur. Bu duruma haksız işgal de denir. İşgal eden kişi fuzuli şagil olarak da adlandırılır.

El atma nedeni ile uğranılan zararlar için söz konusu olan tazminata ecrimisil tazminatı (haksız işgal tazminatı) denir.  El atmanın önlenmesi davası ile beraber aynı dava içerisinde ecrimisil talebinde de bulunmak mümkündür.

Ecrimisil bedeli olarak şu zararlar talep edilebilir:

  • Taşınmazın haksız kullanımı nedeni ile taşınmazdaki yıpranmalar
  • Taşınmazın salt kullanımından dolayı ödenmesi gereken bedel
  • Taşınmaz sahibinin haksız işgal nedeni ile mahrum kaldığı kar
print
0 Paylaşımlar
error: Kopyalama yapılamaz