a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Av.Hakan Orhan
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
Av.Hakan ORHAN - Trabzon > Hukuki Bilgi  > Belirsiz Alacak Davası nedir?

Belirsiz Alacak Davası nedir?

Belirsiz alacak ve tespit davası, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 107. maddesiyle yeni bir dava türü olarak hukuk alanımıza girmiştir.

6100 sayılı Kanunun 107. maddesine göre,

“(1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir.

(2) Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabilir.

(3) Ayrıca, kısmi eda davasının açılabildiği hâllerde, tespit davası da açılabilir ve bu durumda hukuki yararın var olduğu kabul edilir.”

Davanın belirsiz alacak davası türünde açılabilmesi için, davanın açıldığı tarih itibariyle uyuşmazlığa konu alacağın miktar veya değerinin tam ve kesin olarak davacı tarafca belirlenememesi gereklidir. Belirleyememe hali, davacının gerekli dikkat ve özeni göstermesine rağmen miktar veya değerin belirlenmesinin kendisinden gerçekten beklenilmemesi durumuna ya da objektif olarak imkansızlığa dayanmalıdır.

Belirsiz Alacak Davasının Açılabilme Şartları

1) Talep Sonucunun Miktarının Belirlenmesinin İmkansız veya Davacıdan Beklenemeyecek Olması

a) Talep Sonucunun Belirlenmesinin İmkansız Olması 

b) Talep Sonucunun Belirlenmesinin Davacıdan Beklenemeyecek Olması 

2. Dava Dilekçesinde Geçici Talep Sonucunun Belirtilmesi

3.Talep Sonucunun Kesin Olarak Belirlenmesi

Belirsiz Alacak Davasının Amacı

a) Yüksek Yargılama Giderinden Kurtarmak:

b) Yanlış ve Eksik Ya da Fazla Talepte Bulunma Riskinden Kurtarmak:

c) Talep Sonucunun Davalının Muvafakatına Bağlı olmadan Artırılması:

d) Gereğinden Fazla Harç ve Avans Yatırmama:

e) Zamanaşımının Kesilmesi:

f) Talep Sonucunun Artırılması ve Faiz Talep Edilmesi Durumunda Faizin Dava Tarihinden Başlaması:

print
0 Paylaşımlar
error: Kopyalama yapılamaz