a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Av.Hakan Orhan
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
Av.Hakan ORHAN - Trabzon > Aile Hukuku  > Boşanma ve Mal Rejimi Davaları

Boşanma ve Mal Rejimi Davaları

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır.

Aile Hukukunun başlıca meseleleri boşanma davaları ve mal rejimine ilişkin davalardır.

Bunların dışında nişanlanma, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakası gibi konular da aile hukukunun içinde yer alır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir.

Kanundaki sırasına göre boşanma sebepleri aşağıdaki gibidir:

1-Zina:

TMK md. 161 hükmüne göre ” Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.”

2-Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma:

TMK md. 162 hükmüne göre ” Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.”

3-Terk:

TMK md. 164 hükmüne göre ” Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. ”

4-Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

TMK md. 165 hükmüne göre, “Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir. ”

5-Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma

TMK md. 166 hükmüne göre, ” Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. ”

HİZMET VERDİĞİMİZ AİLE HUKUKU DAVALARI

 • Anlaşmalı Boşanma Davaları
 • Çekişmeli Boşanma Davaları
 • Nafaka Davaları
 • Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası
 • Mal Rejiminin Tasfiyesi Davaları
 • Velayet Davaları
 • Babalık ve Soybağının Reddi Davaları
 • Tanıma ve Tenfiz Davaları
 • Vesayet Davaları
 • Evlat Edinme Davaları
 • Evlenmeye İzin Verilmesi İstemli Davalar
 • Evlenme İşleminin İptali veya Yokluğuna Dair Davalar
 • Ailenin Korunması Hakkında Kanun Kapsamındaki Tedbir Talepleri
print
0 Paylaşımlar
error: Kopyalama yapılamaz