a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Av.Hakan Orhan
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

a

Yargılama Masrafı

a

YARGILAMA SÜRELERİ

Hangi Davalara Bakıyoruz? Faaliyet Alanlarımız

Hukuk Dallarına (Özel Hukuk-Kamu Hukuku) Göre Dava ve Takip Türleri

a

HUKUK DAVALARI

Tazminat, Alacak

İDARİ DAVALAR

İptal, Tam Yargı, Vergi
a

CEZA DAVALARI

Savunma, Şikayet

TAKİP İŞLEMLERİ

Alacak, İcra, Tahliye

Dava Konusuna Göre Dava Türleri

MEDENİ HUKUK

Dava Türleri

Boşanma Mal Paylaşımı Davaları
Velayet ve Vesayet Davaları
Miras Hukuku Davaları
Komşuluk Hukuku Davaları
Nüfus Davaları
Kat Mülkiyeti Davaları

GAYRİMENKUL HUKUKU

Dava Türleri

Tapu İptali ve Tescil Davaları
Kadastro Davaları
Kamulaştırma Davaları
Kamulaştırmasız El Atma D.
Men-i Müdahale-Ecri Misil
Ortaklığın Giderilmesi Davaları

TAZMİNAT DAVALARI

Ticaret, Borçlar ve İş

Tazminat Davaları
Ticaret Hukuku Davaları
Bilişim Hukuku Davaları
Fikri ve Sınai Haklar Davaları
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Sigorta Hukuku Davaları

DİĞER DAVALAR

Tüketici, Borçlar, İdare

Tüketici Hukuku Davaları
İcra-İflas Hukuku Davaları
Spor Hukuku Davaları
Sağlık Hukuku Davaları
Kira Hukuku Davaları
İdare ve Vergi Hukuku Davaları

a

Hukukumuzdaki Yeni Düzenlemeler

Zorunlu Arabuluculuk

İş Hukuku ve Ticaret Hukuku

İşe İade Davaları

İş Güvencesi Yasası

Konkordato

Konkordato Süreci

Uzlaşma

Ceza Hukukunda Uzlaşma

Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi ve AİHM

MAL PAYLAŞIMI

Boşanma Sonucunda Mal Paylaşımı

Sosyal Medya Hukuku

İnternet ve Hukuk

SANAL DOLANDIRICILIK

Telefon ve İnternet Dolandırıcılığı

Karşılıksız Çek

Çek Bedelini Ödememe Suçu

a

Hukuk Haberleri, Hukuki Olaylar,  Hukuki Bilgiler

a

Belirsiz Alacak Davası

a

Dava Çeşitleri

Tanıma ve Tenfiz Davası

AŞ’lerde Zorunlu Avukatlık

0 Paylaşımlar
error: Kopyalama yapılamaz