a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Avukat Hakan Orhan
Trabzon Barosu Avukatı
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
 > Davalar  > Tazminat Davaları

Tazminat Davaları

YAZDIR

Tazminat Nedir?

Tazminat Davası, maddi veya manevi bir zararın oluşması karşısında işbu zararın giderilmesi için zarar verene karşı açılan davadır.
Tazminat; zarar görene, zarar verenin ödemesi gereken bedeldir.  Hukuk alanında çok geniş uygulaması olan hukuk dalına ise Tazminat Hukuku adı verilmektedir.

Tazminat Türleri :

 • Manevi Tazminat : Kişilik hakları ihlali sebebiyle uğranılan zararın tazmini  için ödenen bedel.
 • Maddi Tazminat : Zarar veren bir davranış nedeni ile  kişi veya kurumların mal varlığında yaşanan eksilmeyi telafi etmek amacıyla ödenen bedel

Tazminat davası; uğradığı fiilden dolayı maddi veya manevi zarar gören tarafından, zarara sebebiyet veren gerçek veya tüzel kişilere karşı açılır.

Hizmet Verdiğimiz Tazminat Hukuku Alanları

 • İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davaları (Ölüm, yaralanma veya kalıcı sakatlık doğuran iş kazaları)
 • Ölümlü veya Yaralamalı Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Haksız Tutuklama Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları
 • Doktor Hataları (Malpraktis) Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Meslek Hastalıkları nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Boşanma Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Sözleşme İhlali Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Ceza Hukukundan Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Tazminat hukuku; zamanaşımı süreleri, tazminat hesaplamaları, tazminat türleri bakımından dikkat ve özen gerektiren bir hukuk dalıdır.