a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Av.Hakan Orhan
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
Av.Hakan ORHAN - Trabzon > Davalar  > Tazminat Davaları

Tazminat Davaları

Tazminat Nedir Nedir?

Tazminat Davası, maddi veya manevi bir zararın oluşması karşısında işbu zararın giderilmesi için zarar verene karşı açılan davadır.
Tazminat; zarar görene, zarar verenin ödemesi gereken bedeldir.  Hukuk alanında çok geniş uygulaması olan hukuk dalına ise Tazminat Hukuku adı verilmektedir.

Tazminat Türleri :

  • Manevi Tazminat : Kişilik hakları ihlali sebebiyle uğranılan zararın tazmini  için ödenen bedel.
  • Maddi Tazminat : Zarar veren bir davranış nedeni ile  kişi veya kurumların mal varlığında yaşanan eksilmeyi telafi etmek amacıyla ödenen bedel

Tazminat davası; uğradığı fiilden dolayı maddi veya manevi zarar gören tarafından, zarara sebebiyet veren gerçek veya tüzel kişilere karşı açılır.

Hizmet Verdiğimiz Tazminat Hukuku Alanları

  • İş Kazası Nedeniyle Tazminat (Ölüm, yaralanma veya kalıcı sakatlık doğuran iş kazaları)
  • Ölümlü veya Yaralamalı Trafik Kazalarında Tazminat
  • Haksız Tutuklama Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat
  • Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat
  • Doktor Hataları (Malpraktis) Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat
  • Meslek Hastalıkları nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat

Tazminat hukuku; zamanaşım süreleri, tazminat hesaplamaları, tazminat türleri bakımından dikkat ve özen gerektiren bir hukuk dalıdır.

print
0 Paylaşımlar
error: Kopyalama yapılamaz