a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Av.Hakan Orhan
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
Av.Hakan ORHAN - Trabzon > Davalar  > Tapu İptali ve Tescil Davaları

Tapu İptali ve Tescil Davaları


Eşya hukuku, kişilerin (gerçek veya tüzel kişi) eşya üzerindeki hâkimiyet ve diğer hakları dolayısı ile ortaya çıkan hususları düzenleyen medenî hukuk dalıdır.

Gayrimenkul davaları Türkiye’de en sık görülen dava türleri arasında yer almaktadır. Bunlarında başında ise ise tapu tescil ve tapu iptal davaları gelmektedir.

Tapu iptali ve tescili davaları, tapudaki kaydın gerçek hak sahibini yansıtmadığı iddiası ile açılır ve tapu sicilindeki yanlışlığın giderilmesi amaçlanır.

Tapu İptali ve Tescil Davası Çeşitleri :

 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescili Davaları (Mirasçılardan mal kaçırma)
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Alım Hakkından Kaynaklanan Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Bağıştan Rücu Hukuksal Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Başkasının Taşınmazına Bina Yapımı Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Çifte Tapu İddiasına Dayalı Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Geri Alım Hakkından Kaynaklanan Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • İmar İhyaya Dayalı Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Kıyı Kanunu Gereğince Açılan Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Kişilerce Orman Değildir İddiasıyla Açılan Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Kişilerce Özel Mülke Konu Olduğu İddiasıyla Açılan Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Köy Kanunundan Kaynaklanan Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Önalım Hakkından Kaynaklanan Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Satın Almaya Dayalı Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Şirket Ortağının Ayni Sermaye Koyması Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Takasa Dayalı Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle
 • Taşkın Bina Yapımı Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Yasal Mal Rejiminden Kaynaklanan Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Yeni Arazi Oluşumundan Kaynaklanan Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Yükleniciden İşyeri Alımına Dayalı Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Yükleniciden Konut Alımı Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Yükleniciden Konut Alımına Dayalı Tapu İptali Ve Tescili Davaları
 • Zilyetliğe Dayalı Tapu İptali Ve Tescili Davaları

print
0 Paylaşımlar
error: Kopyalama yapılamaz