a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Av.Hakan Orhan
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
Av.Hakan ORHAN - Trabzon > Gönderi etiketleri "Ödeme Emri İptali"

İcra Hukuk Mahkemesinde Görülen Davalar

Alacak (Kira Alacağı) Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) Amme Alacağı Takibinde İhalenin Feshi Borçtan Kurtulma Davası Haczedilemezlik Şikayeti Hisseli Malın Satış Şekli İcra Emrine İtiraz İcra Takibine İtiraz İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz) İcra Takibine İtirazın Kaldırılması İhale İle Satılan Yerin Tahliyesi İhalenin Feshi İhtiyati Haczin Kaldırılması İmzaya İtiraz İstihkak Davaları İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı (İ.İ.K. ) dir İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) İtiraz İtiraz (İcra Takibine Gecikmiş İtiraz) İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye Kambiyo Hukuku Şikayeti Kıymet Takdirine İtiraz Kiralananın Tahliyesi(İcra) Konkordato Meskeniyet İddiası Rehnin Kaldırılması Talebi Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz Şikayet Şikayet  (İcra Memur Muamelesini Şikayet) - Harca Tabi Degil Takas Mahsup Talebi Takibin Taliki Veya İptali Tanıma ve Tenfiz Tazminat (Haciz İhbarına Karşı Yalan Beyanda Bulunma Nedeniyle) Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) Yargılanmanın Yenilenmesi Yetki İtirazı...

Devamını Oku ...
error: Kopyalama yapılamaz