a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Av.Hakan Orhan
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
Av.Hakan ORHAN - Trabzon > Gönderi etiketleri "Kamulaştırmasız El Atma"

El Atmanın Önlenmesi ve Ecr-i Misil Davası

Bir taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını kullanmasının önüne geçilmesine el atma (müdahale) denir. Bu durumun sona erdirilmesi için taşınmaz maliki tarafından açılan davaya El atmanın önlenmesi davası (müdahalenin men’i) davası denir. El atmanın önlenmesi davasının konusu çok geniş kapsamlıdır. Malikin rızası dışında yapılan tüm müdahaleler bu davanın konusu sayılabilir. Devlet organları tarafından yapılan fiili ve hukuki el atmalarda KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA söz konusu olur. El atma durumunda mülkiyet hakkının kullanılmasına engel olunmaktadır. Bu gibi durumlarda malikin tazminat talep etme hakkı mevcuttur. El atma nedeni ile bir kimse maddi ve manevi zarara uğruyor ise bunun tazmin edilmesini davalı taraftan isteyebilecektir. Haksız müdahale ile müdahalede bulunan...

Devamını Oku ...

Kamulaştırmasız El Atma Davaları

Kamulaştırmasız el atma, kamulaştırma işlemi yapılmaksızın , usul ve esaslara uyulmadan, bedeli peşin ödenmeden el koyma suretiyle, taşınmaz malikinin gayrimenkul üzerindeki fiili kullanım hakkının idare tarafından engellenmesi demektir. İdarenin kamulaştırma kararı olmadan taşınmaza fiilen el koyması fiili el atma demektir. Hukuki el atma ise idarece yapılan imar planlarının uygulanmaması ve kamulaştırma yapılmaması sonucu taşınmaza müdahale edilmesi ve mülkiyet haklarının engellenmesi demektir. Örneğin özel bir mülkiyete konu bir taşınmazın imar planına yeşil alan, okul yeri v.b. olarak işlenmesine rağmen kamulaştırılmaması durumunda mülk sahibinin hakları zedelenmektedir. 2942 sayılı kanununun geçici 6. maddesinin 10. fıkrasına göre fiili el atma davalarında Asliye Hukuk Mahkemesi, hukuki el...

Devamını Oku ...

Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma, özel mülkiyete konu olan taşınmaz malların, tamamına yada bir kısmına, devlete ait kurum ve kuruluşlarca, kamu yararı ilkesi ve kanunda öngörülen esas ve usuller çerçevesinde, el konulması işlemidir. Yetkili idare kamu yararı var ise gerekli gördüğü taşınmazları kamulaştırabilir. Kamulaştırma Süreci Kamulaştırma yapmak isteyen kurum kamu yararı kararı aldıktan sonra tapu sicil müdürlüğüne yazı yazarak taşınmazın üzerine kamulaştırma şerhi konulmasını talep eder. Taşınmazın değerini tespit etmesi için kıymet takdir komisyonu, pazarlıkla satın almak üzere de uzlaşma komisyonu oluşturulur. Taşınmazın malikleri ile  yürütülen pazarlık görüşmeleri sonuçsuz kalır ise idare mahkemeye başvurur. Kısaca kamulaştırma davası olarak adlandırılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açar. Kamulaştırma Türleri Acele...

Devamını Oku ...
error: Kopyalama yapılamaz