a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Av.Hakan Orhan
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
Av.Hakan ORHAN - Trabzon > Gönderi etiketleri "Ayıplı Mal"

Tüketici Hukuku Davaları

Tüketici Hukuku, tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri alan ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendiren ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Tüketici Hukukunda Danışma Niteliğinde Hizmet Tüketici Hukuku mevzuatına uyum sağlanması hizmetleri Müşteri ilişkileri, tip sözleşmeler konusunda müvekkilleri bilgilendirme  Garanti belgeleri, etiket ve taahhütlerin hazırlanması Bayilik ve distribütörlük ilişkileri Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi Tüketici Hukuku Davalarında Avukatlık Hizmeti Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvurulması Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi Banka Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı Sözleşmelerinden doğan Davalar Ayıplı...

Devamını Oku ...

Tüketici Mahkemesinde Görülen Davalar

Tüketici Yasasından Kaynaklanan Alacak Davaları Abone Sözleşmesi Kaynaklı Alacak Davaları Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları Satıcının Açtığı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar Tüketici Yasasından Kaynaklanan İstirdat Davaları Tüketici Yasasından Kaynaklanan İtirazın iptali Davası İtirazın İptali (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) Kredi Verence Açılan Kredi Kartı davaları Kredi Verence Açılan Tüketici Kredisi davası Menfi Tespit davaları Menfi Tespit (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK 89 Kaynaklı) Promosyon davaları Satıcı Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan Satıcı Tarafından Açılan Kampanyalı Satış davası Satıcının Açtığı itirazın iptali davası Satıcının Açtığı Menfi Tespit davaları Satıcının Açtığı Paket Tur Sözleşmesi Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı Tapu İptali Ve Tescil davaları Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımı Nedeniyle) Tazminat davaları Tazminat (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) Tespit...

Devamını Oku ...
error: Kopyalama yapılamaz