a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Av.Hakan Orhan
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
Av.Hakan ORHAN - Trabzon > Gönderi etiketleri "Avukat Vekaleti"

Boşanma Davaları için Vekalet

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text] Leh ve aleyhime açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı  T.C Yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, yine eşim ………………………….’ ın aleyhine açtığım veya eşim …………………………..’ ın benim aleyhine açacağı BOŞANMA  davaları ile ilgili keza sair  kurumlar ve kişiler aleyhine davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, teslim edilecek evrakları ilgili kurumlara teslim etmeye tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan...

Devamını Oku ...

Genel Avukat Vekaleti

Leh ve aleyhime açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C Yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, ilgili sair kurumlar ve kişiler aleyhine davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış veya açmış bulunduğum davalar ile aleyhime açılmış ve açılacak davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, teslim edilecek evrakları ilgili kurumlara teslim etmeye tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ibraname keşidesine,...

Devamını Oku ...

Tanıma-Tenfiz Davası için Vekalet

Leh ve aleyhime açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı  T.C Yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, yine eşim ………………………….’ ın aleyhine açtığım veya eşim …………………………..’ ın benim aleyhine açtığı veya açacağı BOŞANMA,  davaları ile ilgili yine Türkiye dışında başka ülke mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma davaları ile diğer her türlü davaların kararlarının TANINMASI VE TENFİZİ davaları ile  sair  kurumlar ve kişiler aleyhine davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, teslim edilecek evrakları ilgili kurumlara teslim etmeye tahkime ve hakem tayinine, her nevi...

Devamını Oku ...

Vekalet çıkarmak için gerekli bilgiler

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]Sizin adınıza dava takibi yapabilmemiz için vekaletname çıkarmanız gerekmektedir. Aşağıdaki bilgileri yurt içinde Noterliklere, yurt dışında Türk konsolosluklarına vererek bize vekalet verebilirsiniz.         Av.Hakan ORHAN   Baro ve Sicil No : Trabzon Barosu - 448   Vergi Dairesi-TC No : Hızırbey Vergi Dairesi (Büromuza sorunuz)   Adres : İnönü Cd. Avukatlar İşhanı No:97 Kat : 4/7 ORTAHİSAR-TRABZON   Av.Gülsüm YILDIZ   Baro ve Sicil no : Trabzon Barosu - 1136   TC Kimlik No :  (Büromuza sorunuz) [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

Devamını Oku ...

Avukat hangi yetkilere sahiptir?

Kanunda aksi öngörülmedikçe, kural olarak, vekil (avukat) işin gerektirdiği tüm yetkilere sahiptir. Avukatın bazı işlemleri yapabilmesi için vekaletname ile özel yetki verilmesi gerekir. Hangi hususlarda özel yetki verilmesi gerektiği ise HMK 74. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; "Açıkça yetki verilmemiş ise vekil; sulh olamaz, hâkimi reddedemez, davanın tamamını ıslah edemez, yemin teklif edemez, yemini kabul, iade veya reddedemez, başkasını tevkil edemez, haczi kaldıramaz, müvekkilinin iflasını isteyemez, tahkim ve hakem sözleşmesi yapamaz, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunamaz ve bunlara muvafakat veremez, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuramaz, davadan veya kanun yollarından feragat edemez, karşı tarafı ibra...

Devamını Oku ...

Avukat Vekaleti Nedir? Nasıl Çıkartılır?

Şahsınız ve şirketiniz adınıza iş yapabilmemiz, dava ve takiplerde sizi temsil edebilmemiz için bize VEKALET vermeniz gerekmektedir. Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine dair yazılı bir belgedir. Bize vekalet çıkarmanız için gereken bilgiler "Vekalet çıkarmak için gerekli bilgiler" başlığı altındadır. Bu bilgilerle herhangi bir notere (yurt dışında elçilik ve konsolosluklara) giderek büromuz avukatlarını vekil tayin edebilirsiniz. Davaya vekâlet, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 71-83 maddelerinde düzenlenmiştir. Davaya vekâlet, kanunda özel yetki verilmesini gerektiren hususlar saklı kalmak üzere, hüküm kesinleşinceye kadar, vekilin davanın takibi için gereken bütün işlemleri yapmasına, hükmün yerine getirilmesine, yargılama giderlerinin tahsili ile buna...

Devamını Oku ...
error: Kopyalama yapılamaz