a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Av.Hakan Orhan
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
Av.Hakan ORHAN - Trabzon > Hukuki Bilgi  > Sosyal Medya ve Hukuk

Sosyal Medya ve Hukuk


Sosyal medya, kullanıcılar tarafından oluşturulan verilerin basit, anlık ve iki taraflı olarak paylaşılmasını sağlayan medya türüdür. İnternet kullanımının artması ve sosyal medya platformlarının insanlar tarafından yaygın bir biçimde kullanılması ile birlikte sanal ortamda işlenen suçlarda da büyük oranda artış olmuştur.

Sosyal medya üzerinden işlenen ve sıklıkla karşılaşılan suç tipleri şunlardır:

 • Haberleşmenin Engellenmesi (TCK Md. 124),
 • Dolandırıcılık (TCK Md. 157)
 • Haberleşmenin Gizliliğini İhlal (TCK Md. 132),
 • Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK Md. 133),
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (TCK Md. 134),
 • Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (TCK Md. 135),
 • Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme (TCK Md. 136, 137),
 • Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Dolandırıcılık (TCK Md. 158-1/f),
 • Hayasızca Hareketler (TCK Md. 225),
 • Müstehcenlik (TCK Md. 226,
 • Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (TCK Md. 239),
 • Bilişim Sistemine Girme (TCK Md. 243),
 • Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması (TCK Md. 258),
 • İftira (TCK Md. 267),
 • Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması (TCK Md. 268),

Orhan Avukatlık Bürosu olarak, sosyal mecralarda yaşadığınız mağduriyetlerde de avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.


print
0 Paylaşımlar
error: Kopyalama yapılamaz