a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Av.Hakan Orhan
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
Av.Hakan ORHAN - Trabzon > Davalar  > Miras Hukuku Davaları

Miras Hukuku Davaları

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.

Uygulamada en çok rastlanan Miras Hukuku meseleleri, Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Çıkarılması işlemi ile muris muvazaası davalarıdır.

Veraset ilamı ya da mirasçılık belgesi, ölen kişilerin mirasçılarını ve pay oranlarını gösteren bir belgedir. Mirasçılık belgesi sulh hukuk mahkemesi yada noter tarafından düzenlenir.

Muris muvazaası, bir kimsenin mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla yaptığı karşılıksız kazandırmaları satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi göstermesi olarak açıklanabilir. Murisin amacı, bir ya da birden fazla mirasçıyı mirastan mahrum bırakmaktır.”

Miras Hukukunda Sık Rastlanan Diğer Dava Türleri:

 • Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Ve Yeni Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası
 • Mirastan Yoksunluğun Tespiti Davası
 • Terekenin Mevcudunun Tespitine İlişkin Dava
 • Terekenin Korunmasına İlişkin Dava
 • Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal Ve Tescil Davası
 • Saklı Paylı Mirasçıların Tenkis Talebine İlişkin Tenkis Davası
 • Miras Sözleşmelerinden Doğan Dava
 • Mirasın Paylaştırılması Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi Davası
 • Miras Hukukunda Terekeye Dahil Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesine İlişkin Dava
 • Tereke Borcunu Ödeyen Mirasçının Diğer Mirasçılara Rücu Etmesine İlişkin Dava
 • Miras Payının Temlikinden Doğan Dava
 • Vasiyetnamenin İptali Davası
 • Vasiyetnamenin İfası Davası
 • Mirasın Mirasçılar Tarafından Gerçek Reddine İlişkin Dava
 • Mirasın (Terekenin) Borca Batık Olduğunun Tespiti Davası
 • Mirasın Reddi Kararının İptali Davası
 • Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufunun İptali Davası

 

Orhan Avukatlık Hukuk Bürosu olarak, miras hukuku alanında yaşanan her türlü ihtilafta ve miras davalarında hukuki hizmet vermekteyiz. İletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

print
0 Paylaşımlar
error: Kopyalama yapılamaz