a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Av.Hakan Orhan
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

İcra ve İflas Kanunu ve Avukatlık Kanunu Uyarınca Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi ve Gelir Vergisi Tevkifatı:

7194 sayılı Kanunun 16.maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94.maddesine, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, değişiklik 07.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. “9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılır.” Gelirler İdaresi Başkanlığı, 27.05.2020 tarih ve 31117 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı 311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere izahat getirmiştir. Karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretlerinin vergilendirilmesi hususu, 311 Seri numaralı Genel Tebliğin 8. Bölümünde 23-26. maddeleri arasında...

Devamını Oku ...

Avukatlar için Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Rehberi

AVUKATLAR İÇİN ELEKTRONİK SERBEST MESLEK MAKBUZU REHBERİ 1. Avukatlar için e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması e-SMM, Vergi Usul Kanunun 236 ncı maddesine göre hali hazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “serbest meslek makbuzu”nun, elektronik belge olarak düzenlenmiş halidir. e-Serbest Meslek Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Serbest Meslek Makbuzu” ile aynı hukuki niteliklere sahiptir Avukatların Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) düzenlemelerine ilişkin usul ve esaslar 19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir. 2. e-SMM Uygulamasının Başlangıç Tarihi : Avukatlar, 509 Sıra nolu VUK Genel Tebliği ile 01.06.2020 tarihinden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu...

Devamını Oku ...

Güney Kore’den Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında İthalat Yapan Firmalara Kesilen Cezalar için Genelge Yayınlandı

Güney Kore'den Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında ithalat yapan firmalara, Mayıs 2019 tarihinden beri Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından menşe beyanı ve uyumsuzluk neden gerekçe gösterilerek tahakkuk ettirilen ek vergi ve cezalar için bir genelge yayınlandı. Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeye göre, Güney Kore'den doğrudan Türkiye'ye nakledilen mallar için eksik olan Menşe Beyanı belgelerinin firmalar tarafından Gümrük Müdürlüklerine ibrazı ile Gümrük İdaresince söz konusu menşe beyanlarının Güney Kore makamları nezdinde sonradan kontrolünün yapılması, kontrol sonucunun olumlu olması halinde gümrük vergileri kaldırılacak/geri verilecek, henüz tahsil edilmemiş ceza kararları ise iptal edilecek....

Devamını Oku ...
error: Kopyalama yapılamaz