a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Avukat Hakan Orhan
Trabzon Barosu Avukatı
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:97 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
 > Makaleler tarafından gönderildi admin (Sayfa 4)

Ticaret Mahkemesi Davaları

Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülen Davalar Alacak Davaları Alacak (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) Alacak (Cari Hesap veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı) Alacak (Çatmadan Kaynaklanan) Alacak (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) Alacak (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) Alacak (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) Alacak (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) Alacak (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) Alacak (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) Alacak (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Sebepsiz İktisab Nedeniyle) Alacak (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) Alacak (Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) Alacak (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) Alacak (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) Alacak (Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle) Alacak (Kooperatif...

Devamını Oku ...

Anonim Şirketler ve Kooperatiflerin Avukat Tutma Zorunluluğu

[vc_row triangle_shape="no" css=".vc_custom_1447334421347{border-top-width: 3px !important;border-top-color: #c18f59 !important;border-top-style: solid !important;}"] Avukatlık Kanunu ile bazı anonim şirketler ve kooperatiflere avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Kanunun 35. maddesine göre,  "Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler (esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzerinde olan anonim şirketler) ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.” Avukat bulundurmak zorunda olan şirketler ve kooperatiflerin avukatlara ödeyecekleri en az tutar Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile belirlenir. 2 Ocak 2019 günü Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından yayınlanan (2019-2020 yılı için geçerli) Avukatlık...

Devamını Oku ...

Tanıma ve Tenfiz Davası

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye'de Uygulanması Yabancı yargı organlarınca tesis edilen kararların başka bir ülkede hukuki sonuç doğurması ise ancak o ülke makamlarınca tanıma ve tenfiz prosedürü işletildikten sonra mümkün olmaktadır. Yabancı devlet mahkemesi tarafından verilen mahkeme kararlarının Türkiye'de uygulanabilmesi için tanıma ve tenfiz sürecinden geçmesi gerekir. Mahkeme kararları kural olarak sadece verildikleri ülkede hüküm ve sonuç doğururlar. Bu durum devletlerin yargı egemenliği ve bağımsızlığının bir göstergesidir. Dolayısıyla hiçbir devlet, ülkesinde başka devlet organlarının, kendi organlarının icra ettiği bu faaliyetlere karışmasına ve katılmasına izin vermez. Kural olarak tanıma ve tenfiz açılacak ayrı bir dava ile gerçekleştirilebilir.Bu davalar (tanıma veya tenfiz davası) sonucu tanıma veya tenfiz...

Devamını Oku ...

Mal Paylaşımı Davaları

Mal rejimi tasfiyesinden doğan alacak davaları: Türk Medeni Kanunu'na göre, eşler arasında evlilik öncesi sözleşme yapılmamış veya yasal mal rejimi dışındaki bir mal rejimi benimsenmemişse kanun gereği Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi hükümleri geçerlidir. Evlilik birliği herhangi bir nedenle (ölüm, boşanma vb.) sona erdiğinde mal rejimi de sona erer. Mal paylaşımı davalarının görülebilmesi için, evlilik birliğinin sona ermesi (yani boşanma kararının kesinleşmesi) gerekir. Boşanma davasının devam ettiği (derdest olduğu) sırada açılan mal paylaşımına ilişkin davalarda boşanma davasının sonucu beklenir. 4721 sayılı yeni Medeni Kanun’un yürürlük tarihi olan 01.01.2002 tarihinden itibaren “Edinilmiş Mallara Katılma” rejimi yasal mal rejimi haline gelmiştir. 01.01.2002 tarihine kadar evlilik birliği içinde edinilmiş...

Devamını Oku ...

Karşılıksız Çek Düzenleme

5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır. Karşılıksız çek şikayetinin fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay içinde yapılması gerekmektedir.  İcra ve İflas Kanunu 347. Maddesinde öngörülen üç aylık şikâyet süresi; şikayet hakkına sahip olan kişinin karşılıksız çek düzenleme suçunun işlendiğini öğrendiği tarihten itibaren başlayacak, ancak bu süre her durumda suça konu eylemin işlendiği tarihten itibaren bir yılı geçemeyecektir. Karşılıksız Çek suçundan dolayı açılan davalar İcra Mahkemesinde görülür. Bu davalar çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının...

Devamını Oku ...

İnternet ve Telefon Üzerinden Dolandırıcılık

Gelişen teknoloji nedeni ile internet kullanımı son yıllarda hızla artmaktadır. İnternet, insanların hayatını kolaylaştırmakla birlikte kullanıcıların hayatını bir anda kâbusa çevirebilmektedir. İnternet dolandırıcıların da hayatını kolaylaştırmıştır. Artık dolandırıcılar silah zoru kullanmadan,  kap-kaç yapmadan, kredi kartı çalmadan insanların paralarını internet yoluyla ele geçirmektedirler. Bu işlemleri yaparken genelde insanların zaaflarından faydalanmaktadırlar. Türk Ceza Kanununa (TCK) göre dolandırıcılık, hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak fiilidir. Türk Ceza Kanununa göre internet dolandırıcılığı “Nitelikli Dolandırıcılık” yöntemlerinden biridir. Tür Ceza Kanuna (TCK) göre bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık suçunun cezası, 4 yıldan...

Devamını Oku ...

Konkordato nedir?

Konkordato;  bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşmadır. Hukuken Borçlarını vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan borçluların kendilerine vade verilmesi veya alacaklıların alacağında indirim yapılması suretiyle borçlarını ödeyebilmesi ve iflastan kurtulması için öngörülen bir düzenleme şeklinde de tanımlanabilir. Hukukumuzda İcra İflas Kanunu'nda düzenlenmiştir. İflasa tabi olsun/olmasın tüm borçlular konkordato talebinde bulunabileceği gibi, iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı kimse de konkordato talebinde bulunabilir. İflasa tabi olan şirketler için borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi’nden , merkezleri yurt dışında bulunan ticari işletmeler hakkında ise...

Devamını Oku ...

Kat Mülkiyeti Hukuku Davaları

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre tamamlanmış yapıların belli bölümlerinin üzerindeki mülkiyet hakkına kat mülkiyeti denmektedir. Bu konudaki kuralların oluşturduğu bütüne ise Kat Mülkiyeti Hukuku denir. Kat Mülkiyeti Hukuku’nda düzenlenen konulardan biri de kat maliklerinin birbirleriyle olan ilişkileridir. Bir binada birlikte yaşayan kişilerin ilişkilerinde de bazı kurallara ihtiyaç vardır ve bu hususlar 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiştir. Bu kanun 1965 yılında yürürlüğe girmiş, ancak birçok değişikliğe maruz kalmıştır. Bir binada birlikte yaşamanın getirdiği haklar ve sorumluluklar bu kanunda düzenlenen konular arasındadır. Kat maliklerinden veya kiracılardan herhangi biri, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda belirtilen kurallara uymazsa; diğer kat maliklerinden biri veya yönetici, anagayrimenkulün...

Devamını Oku ...

Kira Hukuku Davaları

Kira hukuku, Borçlar hukukumuzun bir parçası olup, yeni borçlar kanunumuzda düzenlenmiştir. Borçlar Kanununda Kira Sözleşmesi: Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Türk Borçlar Kanununun 299 vd. maddelerinde kira sözleşmesine ilişkin öncelikle genel hükümler düzenlenmiş, ardından ikinci ayrımda  konut ve çatılı  işyeri kiralarına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. TAHLİYE SEBEPLERİ Konut ve İşyeri İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Yeni Malikin Konut veya İşyeri  Gereksinimi Sebebiyle Tahliye Kiralananın yeniden inşa veya imarı sebebiyle tahliye Kiracının Yazılı Tahliye Taahhüdü İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Oturmaya Elverişli Konutunun Varlığı Sebebiyle Tahliye Temerrüt Nedeniyle Tahliye Sözleşmeye...

Devamını Oku ...

Bilişim Hukuku Davaları

Bilişim Hukuku, teknolojik gelişmeler çerçevesinde teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullanılan bilginin, elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenen hukuk dalıdır. HİZMET VERDİĞİMİZ BİLİŞİM HUKUKU DAVALARI Alan adı uyuşmazlıklarından doğan davalar, Erişim engelleme kararları, Web sitelerinin içeriğinin yayından kaldırılması, cevap ve düzeltme haklarının kullanılması, İnternet yoluyla işlenen hakaret, tehdit ve şantaj suçları, Bilişim sistemini bozma ve engelleme suçları, Bilişim sistemindeki verileri değiştirme, bozma, kopyalama ve yok etme suçları, Banka ve kredi kartların kötüye kullanılması suçu, Diğer bilgisayar, bilişim ve internet suçları. Mesafeli alım-satım sözleşmeleri, Kişisel verilerin korunması ve kişisel bilgi kullanımı...

Devamını Oku ...