a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Avukat Hakan Orhan
Trabzon Barosu Avukatı
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:97 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
 > Makaleler tarafından gönderildi admin (Sayfa 3)

Türkiye’nin halleri

Yaylada baraka yapana ceza, ormana villa yapana feza, Baklava çalana eza, hamuduyla götürene vefa, Doğudaki kaçakçıya sefa, batıdaki kaçakçıya cefa, İzmir’in başkanı arsız, Kayseri’nin başkanı zararsız, Fenerciyi salarlar, komutanı bağlarlar, Asker tu kaka, demokrasi ite kaka, Sanık Aziz’se indirim, başkasına bindirim Fener yaparsa af, TS’ye laf-ı güzaf, Aziz’e caiz, vatandaşa faiz, Asile zam yoktur, vekile zam çoktur, Emeklilik vekile iş başında, asile musalla taşında, Kimisi yandaş, kimisi candaş, Yandaş AK’dır, yoldaş kara, Yandaş vezirdir, candaş rezil, Lehe söyle alim ol, aleyhe söyle zalim ol, İyi söyler ulema, muhalefet sallama, İktidarsan yalarlar, muhalefetsen dalarlar, Vergini ödeme karlısın, öde efkârlı, Hüseyin’i...

Devamını Oku ...

Atatürk ve Sonrakiler

Bugün Arap ülkelerinde yaşananlara baktığımızda Atatürk’ün Türk Toplumu için ne denli önemli işler yaptığını çok daha iyi anlayabiliyoruz. Atatürk, modern ve çağdaş bir Türkiye kurmanın yolunun eğitimden geçtiğini çok iyi biliyordu. Arap dünyasında eğitime önem verilmediğinden demokratik bir toplum olamıyorlar. Türkiye eğitim ve demokrasi açısından Araplardan ileri fakat Avrupalılardan geridir. Türkiye bu konularda batı ile doğu arasında sıkışıp kalmıştır. Araplardan önde olmamızın nedeni Atatürk gibi bir liderin varlığıdır. Atatürk’ten sonra bir adım ilerleme kaydedemediğimiz için de batıdan geride kaldık. Bırakın ilerlemeyi, eğitim anlayışı anlamında gerileme bile yaşanmıştır. Atatürk yüksek öngörüsü ile dünyanın nereye gittiğini çok iyi bildiğinden yeni Türkiye’yi ona göre dizayn etmek...

Devamını Oku ...

Yerlileri Asalım (mı?)

Turkcell Süper Liginin ilk yarısı bitmeden, hiç te yabancı olmadığımız ve bitmeyeceğini adımız gibi bildiğimiz bir film yine gösterimde. Ligin dibinde yer alan, hedeflerini tutturamayan takımlar teknik direktörlerini sürekli değiştiriyorlar. Sezon yarılanmadan üçüncü teknik direktörünü de işbaşına getiren kulüplerimiz bile var. Günah keçileri sadece teknik direktörler mi? Başarısızlıkların tek suçlusu onlar mı? Asıl başarısızlık plansız, programsız, hesapsız yönetimlerin eseridir fakat teknik direktörlerin de bu başarısızlıkta payı büyüktür bence. Yerli teknik direktörlerimizi değerlendirmek istiyorum bu yazımda. Yıl 1999, 1.ligde onsekiz takımdan onüçünün yerli teknik adamlarla anlaştığı sezonda haftalar ilerledikçe kıyım da başlıyor. Aksiyon Dergisi’nde Necati KOLA o tarihte şunları soruyor. “Yerliler hakikaten başarılı mı? Takımlar, yerlilere hakikaten...

Devamını Oku ...

Kulüplerimiz Neden Kötü Yönetiliyor?

Futbol Kulüplerimiz (daha doğrusu derneklerimiz) Neden Kötü Yönetiliyor? Bu sorunun cevabını sosyal ve kültürel seviyemizde aramalıyız bence. Bir ülkenin toplumsal yapısı, entelektüel seviyesi ne kadar yüksek ise kulüp yöneticileri de bu orandan ancak o kadar pay alır. Kişisel reklamını yapabilmenin en iyi yollarından birisidir kulüp yöneticiliği. Daha önce sizi kimse tanımazken birden bire mikrofon ve kameraların aradığı adam oluverirsiniz. Neredeyse güvenlik kameralarına bile röportaj verecek yönetici tipleri vardır ülkemizde. Basın da bu tarz yöneticilerden hoşlanmaktadır zaten. Transfer haberlerini basına uçuran, her soruya yanıt veren yönetici makbuldür medyada. Alanın ve verenin razı olduğu bu süreç kulüplerimizin sonunu hazırlamaktadır. Ortak aklı kullanma, birlikte hareket edebilme...

Devamını Oku ...

Yargıda Hedef Süre Nedir?

Mahkemelerin belirlenen süreler içerisinde davaları sonuçlandırmasını öngören ve Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan 'Yargıda Hedef Süre' uygulaması 3 Eylül 2018’de başladı yürürlüğe girdi. Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan 'Yargıda Hedef Süre' uygulaması kapsamında, soruşturma ve davaların ne zaman sonuçlanacağına ilişkin belirlenen süreler önceden taraflara bildirilecek. Bakanlık, 220 soruşturma ve 1457 dava türü ile ilgili hedef süre belirledi. Adaletin en makul sürede sağlanması amaçlanan “hedef süre”yi tutturamayan hakim ve savcılar, UYAP üzerinden “kırmızı” uyarı alacak ve gecikme nedenine ilişkin izahat verecek. Türkiye’de yıllarca hatta yarım asır süren davalar bulunuyor. Her bir dava ve soruşturma için hedef süre öngören, hedeflenen sürede tamamlanamayan dava ve soruşturmaların hızlandırılması amacıyla...

Devamını Oku ...

İş Mahkemesi Davaları

İş ve Sosyal Hukuku davaları aşağıda sıralanmıştır. İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak Davaları Sendika Kanunlarından Kaynaklanan Alacak Davaları Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Alacak Davaları Sendika Genel Kurul Kararının İptali Grev Oylamasına İtiraz Grevin Durdurulması Hakem Tayini Hakemin Reddi İstirdat Aylık Bağlamaya Esas Göstergenin Belirlenmesi Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti Bağ-Kur Tarafından Belirlenen Prime İtiraz Hizmetlerin Birleştirilmesi Talebi İstatistiğe İtiraz İş Kolunun Tespiti İşverence İşçi Aleyhine Açılan Alacak Davaları İş Kazasının Niteliğinin Belirlenmesi Talebi Kurum İşleminin İptali Talebi Kurumca Sigortalıya Karşı Açılan Geri Alım Talebi Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat Talebi Sendika Aidatlarının İşverenden Tahsili Talebi Sendika Temsilciliğinden Kaynaklı İşe İade ve Tazminat Talebi Sendika Üyeliğinin Tespiti Talebi Sendika Yetkisinin Tespiti Talebi Sendika Yönetim Kurulu Kararına İtiraz  Talebi Sendikanın Kapatılması Talebi Sendikaya Kayyum Tayini Talebi Sigortalı Murislerinin Hak Sahipliğinin Belirlenmesi Talebi Sigortalının...

Devamını Oku ...

Fikir ve Sınai Haklar Mahkemesi Davaları

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde Görülen Davalar Fikir ve Sanat Eseri İle İlgili Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak Davaları Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan Menfi Tespit Fikir ve Sanat Sanat Eseri Sahipliğinden Kaynaklanan Haklara Tecavüzün Ref'i, Önlenmesi ve Tazmini Coğrafi İşaret Davaları Marka Davaları Endüstriyel Tasarım Davaları Entegre Devre Topografyaları Davaları Faydalı Model Belgesi Davaları Fikir ve Sanat Eseri Davaları Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan İstirdat Davaları Patent Davaları Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinin Sözleşmenin Uyarlanması Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davaları Fikir ve Sanat Eseri Sahipliğinin Tespiti Yargılanmanın Yenilenmesi Yeni Bitki Çeşitleri Davaları 3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit Davaları Hakem Tayini Hakemin Reddi...

Devamını Oku ...

Tüketici Mahkemesi Davaları

Tüketici Mahkemesinde Görülen Davalar Tanıma ve Tenfiz Tapu İptali ve Tescil Tapu İptali ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımı Nedeniyle) Tazminat Davaları Tazminat (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) Tespit Davaları Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesi Kaynaklı Tüketici Tarafından Açılan Kampanyalı Satış Kaynaklı Tüketici Tarafından Açılan Kredi Kartı Kaynaklı Tüketicinin Açtığı Abonelik Sözleşmesi Kaynaklı Tüketicinin Açtığı İtirazın İptali Tüketicinin Açtığı Menfi Tespit Tüketicinin Açtığı Paket Tur Sözleşmesi Kaynaklı Tüketicinin Açtığı Sözleşmenin Uyarlanması Tüketicinin Açtığı Tüketici Kredisinden Kaynaklanan Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan Tüketiciyi Koruma Kanunu Kaynaklı (Hizmetin Ayıplı Olmasından Kaynaklı) Tüketiciyi Koruma Kanunu Kaynaklı (Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklı) Üretim Ve Satışın Durdurulması, Malın Toplatılması İstemli Yargılanmanın Yenilenmesi 3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit...

Devamını Oku ...

İcra Hukuk Mahkemesi Davaları

İcra Hukuk Mahkemesinde Görülen Davalar Alacak (Kira Alacağı) Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) Amme Alacağı Takibinde İhalenin Feshi Borçtan Kurtulma Davası Haczedilemezlik Şikayeti Hisseli Malın Satış Şekli İcra Emrine İtiraz İcra Takibine İtiraz İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz) İcra Takibine İtirazın Kaldırılması İhale İle Satılan Yerin Tahliyesi İhalenin Feshi İhtiyati Haczin Kaldırılması İmzaya İtiraz İstihkak Davaları İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı (İ.İ.K. ) dir İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) İtiraz İtiraz (İcra Takibine Gecikmiş İtiraz) İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye Kambiyo Hukuku Şikayeti Kıymet Takdirine İtiraz Kiralananın Tahliyesi(İcra) Konkordato Meskeniyet İddiası Rehnin Kaldırılması Talebi Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz Şikayet Şikayet  (İcra Memur Muamelesini Şikayet) - Harca Tabi Degil Takas Mahsup Talebi Takibin Taliki Veya İptali Tanıma Ve Tenfiz Tazminat (Haciz İhbarına Karşı Yalan Beyanda Bulunma Nedeniyle) Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) Yargılanmanın Yenilenmesi Yetki İtirazı...

Devamını Oku ...

Kadastro Mahkemesi Davaları

Kadastro Mahkemesinde Görülen Davalar Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) Kamulaştırma Davaları Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) Kamulaştırma (Hasat Edilmemiş Ürün Bedelinin Tahsili İstemli) Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi) Kamulaştırma (Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemli) Kamulaştırma (Taşınmazın Geri Alınması İstemli) Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) Kamulaştırma (Vazgeçme Nedeniyle Bedel İadesi İstemli) Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar Orman Davaları Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Elatmanın Önlenmesi İstemli) Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli) Tanıma ve Tenfiz Tazminat (Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan) Zilyetliğin Tespiti ve Korunması (Orman Niteliğini Yitiren Taşınmazlarla İlgili)...

Devamını Oku ...