a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Av.Hakan Orhan
Tüm Hakları Saklıdır

İnönü Cad. Avukatlar İşhanı No:75 Ortahisar-Trabzon

0 462 230 66 74

 
Av.Hakan ORHAN - Trabzon > Hukuki Bilgi  > Anonim Şirketler ve Kooperatiflerin Avukat Tutma Zorunluluğu

Anonim Şirketler ve Kooperatiflerin Avukat Tutma Zorunluluğu


Avukatlık Kanunu ile bazı anonim şirketler ve kooperatiflere avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

Kanunun 35. maddesine göre,  “Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler (esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzerinde olan anonim şirketler) ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.”

Avukat bulundurmak zorunda olan şirketler ve kooperatiflerin avukatlara ödeyecekleri en az tutar Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile belirlenir.

2 Ocak 2019 günü Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından yayınlanan (2019-2020 yılı için geçerli) Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre, Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücretler

  • Yapı kooperatiflerinde     1.512,00 TL
  • Anonim şirketlerde          2.268,00 TL’dir.

Ancak, avukat tarafından takip edilen dava, takip ve diğer işlerde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine  göre hesaplanacak vekalet ücretinin, yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olması durumunda, aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenmek zorundadır.

Kanun’un 35’inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, esas sermayesi 250.000 TL ve üzeri olduğu halde sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen anonim şirketlere Cumhuriyet Savcısı tarafından, sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilmektedir.

Trabzon Barosu, avukat bulundurma zorunluluğuna sahip şirketleri takip ederek bilgi istemekte ve avukat bulundurma zorunluluğuna uymayan şirketler hakkında şikayet başvurusunda bulunmaktadır.

print
0 Paylaşımlar
error: Kopyalama yapılamaz